Kontaktujte zahradnictví: +420 552 350 768

Souhrnný ceník služeb Zahrady Wojcik

Ostrava – Orlová – Bohumín – Karviná

Ceny platné           od  1.1.2019

 

TRÁVNÍKY

založení ( výsev, trávníkový koberec ) a údržba ( vertikutace, hnojení, sečení a odplevelení )

ZOBRAZIT CENÍK

 

ZALOŽENÍ TRAVNATÉ PLOCHY

Cena zahrnuje veškeré úkony spojené se založením travnaté plochy výsevem nebo drnováním

  • zpracování půdy kultivací, jemnou modelaci rotačními bránami, finální dorovnání a uválcování sítovým válcem, výsev osiva nebo pokládku trávního koberce
  • vyséváme pouze profesionální travní směsi AGRO CS  – množství 42 g/m2
  • dodáváme pouze české trávní koberce firmy AGRO CS

UPOZORNĚNÍ: poškození stroje následkem železa, betonu nebo jiných cizích předmětů v půdě se cena navyšuje o vzniklou škodu.

 

*   AKCE PRO LETOŠNÍ ROK

výsev travního osiva a travní osivo v hodnotě 10Kč/m2 – ZDARMA

uvedená cena pro založení travnaté plochy výsevem je tedy jen za přípravné práce půdy ( kultivace půdy, jemná modelace rotačními bránami, finální dorovnání a uválcování sítovým válcem ). Výsev osiva sečkou a travní osivo je ZDARMA.

– akce platí pouze v případě, že bude provedena kompletní příprava zakládané plochy včetně MODELACE TERÉNU

Zakládaná plocha   VÝSEV   *   TRAVNÍ KOBEREC
1 – 50 m2 m2 90 Kč 280 Kč
51 – 100 m2 m2 75 Kč 230 Kč
101 – 300 m2 m2 50 Kč 200 Kč
301 – 500m2 m2 42 Kč 190 Kč
501 – 800 m2 m2 35 Kč 185 Kč
801 – 1200 m2 m2 32 Kč 180 Kč
více jak 1200 m2 m2 27 Kč 170 Kč
ceny nezahrnují chemické odplevelení, vylepšení půdy substrátem a hrubou modelaci terénu

OSTATNÍ  SLUŽBY

Chemické odplevelení totálním herbicidem ( 1 ltr/20-25 m2 ) ltr 50 Kč + 300 Kč paušál
MODELACE TERÉNU – příprava na travnatou plochu nebo výsadby
Terénní úpravy – hrubá modelace terénu, rozvoz zeminy m2  od 10 Kč
Rotavace zeminy kultivátorem
* položka v případě, že si klient bude provádět výsev trávníku sám
* základní úprava zeminy pro založení trávníku
* po tomto úkonu nutno provést úpravu rotačními bránami
m2 22 Kč
+ 1000 Kč paušál
Úprava zeminy rotačními bránami
* položka v případě, že si klient bude provádět výsev trávníku sám
* provádíme pouze do nakypřené půdy
* finální úprava pro výsev
m2 22 Kč
+ 1000 Kč paušál
VYLEPŠENÍ PŮDY TRÁVNÍKOVÝM SUBSTRÁTEM

  • v případě, že je zemina jílovitá, kamenitá nebo jinak znehodnocená, je nutno zeminu obohatit o živiny a humózní složky pro kvalitní růst trávníku
plocha   1 – 500 m2 m2 34 Kč
plocha   500 – 1000 m2 m2 32 Kč
plocha nad 1000 m2 m2 30 Kč
Uválcování založené plochy po výsevu hladkým válcem – 250 kg m2 3 Kč
Překrytí zakládané plochy textílií m2 20 Kč

 

 

ÚDRŽBA TRAVNATÝCH PLOCH

sečení , vertikutace , hnojení , odplevelení

Podrobné informace o údržbě travnatých ploch naleznete v záložce ÚDŽBA TRAVNATÝCH PLOCH

UPOZORNĚNÍ: poškození stroje následkem železa, betonu nebo jiných cizích předmětů na udržovaných plochách ( sečení, mulčování, vertikutace ) se cena navyšuje o vzniklou škodu.

Paušální poplatky zahrnují přípravu a čištění mechanizace.

CHEMICKÉ OŠETŘENÍ
Paušální poplatek za aplikaci postřikem 300 Kč
Aplikace roztoku postřikem ( plošná aplikace motorovým postřikovačem )
Ochrana proti plísním a škůdcům  na okrasných a ovocných dřevinách ltr 42 Kč
Likvidace dvouděložných plevelů v trávnících ( selektivní herbicid ) ltr 50 Kč
Likvidace plevelů totálním herbicidem ltr 50 Kč
Aplikace roztoku postřikem ( ošetření ploch ve výsadbách ručním postřikovačem ) ltr 61 Kč
VERTIKUTACE
Paušální poplatek za vertikutaci 500 Kč
Vertikutace se sběrem v rovině, s odvozem odpadu m2 3,90 Kč
Vertikutace se sběrem v rovině, bez odvozu odpadu m2 3,60 Kč
Vertikutace bez sběru v rovině ( paušální poplatek 300 Kč ) m2 2,60 Kč
Sečení trávy pro vertikutaci m2 1,70 Kč
PRO VERTIKUTACI MUSÍ BYT TRÁVA VŽDY POSEČENÁ NA MAXIMÁLNÍ DÉLKU  3 cm
v případě, že tráva je delší provádíme automaticky pokosen
HNOJENÍ
Paušální poplatek za hnojení na široko ( rozmetáním ) 300 Kč
Hnojení půdy nebo trávníku granulátem – na široko (30 – 35g/m2), cena nezahrnuje hnojivo kg 18 Kč
SEČENÍ
Paušální poplatek za sečení 300 Kč
Pravidelné sečení trávy v rovině se sběrem ( minimálně 2x za měsíc ), bez odvozu odpadu m2 1,20 Kč
Sečení trávy v rovině se sběrem, bez odvozu odpadu m2 1,70 Kč
Odvoz pokosené trávy, příplatek k sečení trávy m2 0,60 Kč
Sečení trávy bez sběru m2 1,00 Kč
Kosení trávy křovinořezem (bez náletových dřevin) m2 5,50 Kč
Kosení trávy křovinořezem ( s náletovými dřevinami) m2 9,50 Kč
Sečení trávy traktorovým mulčovačem – účtována každá započatá hodina
volná plocha bez stromů, staveb a jiných m2 1 Kč
plocha se stromy, stavbami a jinými m2 2 Kč
OSTATNÍ SLUŽBY
Podsetí travní plochy po vertikutaci, cena včetně osiva 30 g/m2 m2 6 Kč
Ruční hrabání z porostu ( listí, tráva ) m2 5 Kč
Uválcování trávní plochy (zalomení trávního lůžka) m2 2 Kč

VÝSADBY

založení a rekonstrukce výsadeb, 3D vizualizace a ostatní práce

ZOBRAZIT CENÍK

Podrobné informace o jednotlivých úkonech a materiálech při zakládání záhonů naleznete v záložce REALIZACE ZAHRAD

Cena závisí na realizované ploše. Čím větší plocha, tím nižší cena.

ZALOŽENÍ ZÁHONU

Cena nezahrnuje stržení trávního drnu, rostlinný a dekorační materiál

1 – 50 m2 m2 220 Kč
51 – 100 m2 m2 195 Kč
101 – 150 m2 m2 175 Kč
nad 150 m2 m2 160 Kč
REKONSTRUKCE ZÁHONU stávajících výsadeb m2 od 350 Kč
Cena zahrnuje dobývání nevhodných dřevin, odstranění stávajícího dekoračního materiálu a textílií, dorovnání terénu,opětovné překrytí ploch geotextílií a překrytí ploch dekoračním materiálem
OLEMOVÁNÍ ZÁHONU
betonovou tvarovkou ( šedá ) – při zakládáni travnaté plochy

betonovou tvarovkou ( šedá ) – v již založené travnaté ploše

bm

bm

130 Kč

170 Kč

neviditelným plastovým obrubníkem ( hnědá )  – při zakládáni travnaté plochy

neviditelným plastovým obrubníkem ( hnědá )  – v již založené travnaté ploše

bm

bm

160 Kč

200 Kč

POKLÁDKA NÁŠLAPU DITON PRKNO, rozměr 25 x 50/75/100
do zeminy v travnaté ploše se stržením drnu, šířka 50/75/100 cm ks 57/86/113 Kč
do zeminy při zakládání travnaté plochy, šířka 50/75/100 cm ks 44/66/88 Kč
STRŽENÍ TRAVNÍHO DRNU
bez svinutí a naložení – přepočet na plochu

bez svinutí a naložení – přepočet na běžný metr ( pro vlastní obrubení záhonu )

m2

bm

60 Kč

20 Kč

se svinutím a naložením, bez odvozu odpadu m2 100 Kč
ZÁSYP DEKORAČNÍM MATERIÁLEM – MULČOVACÍ KŮRA

  • tl. vrstvy přes 40mm do 100mm v rovině nebo ve svahu 1:5
  • 1 m3 = cca 20 m2 při vrstvě mulče cca 5 cm
  • již založených ploch s vysazenými rostlinami
m3 1250 Kč
ZÁSYP DEKORAČNÍM MATERIÁLEM – DEKORAČNÍ KAMENIVO

  • tl. vrstvy přes 40mm do 100mm v rovině nebo ve svahu 1:5
  • 1 t = cca 13 – 15 m2 při vrstvě kameniva cca 5 cm
  • již založených ploch s vysazenými rostlinami
t 1350 Kč

 

3D VIZUALIZACE ZAHRADY

první schůzka + dopravné do 20 km  ZDARMA

Řešená plocha vizualizace v m2 cena vizualizace + vyměřování plochy
do 300 3000 – 4000 Kč 300 Kč/hod
301 – 500 4000 – 5000 Kč 300 Kč/hod
501 – 700 5000 – 6000 Kč 300 Kč/hod
701 – 1200 6000 – 7000 Kč 300 Kč/hod
nad 1201 9000 – 11000 Kč 300 Kč/hod
Dopravné ( schůzky , vyměřování plochy ) 9 Kč / km

 

PRÁCE MECHANIZACE A HODINOVÉ PRÁCE

terénní úpravy, výkopové a zemní práce, práce mechanizace, hodinové práce

ZOBRAZIT CENÍK

Podrobné informace o jednotlivých úkonech a materiálech naleznete v záložce TERÉNNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

PRÁCE MECHANIZACE s obsluhou

traktor + lesnický naviják hod 1 000 Kč
traktor + štěpkovač větví hod 1 000 Kč
traktor s čelním nakladačem hod 800 Kč
smykový nakladač BOBCAT ( neplatí pro modelaci terénu ) hod 800 Kč
pásové rýpadlo BOBCAT ( neplatí pro výkop IS, základu na plot, drenáž a závlahu ) hod 800 Kč
pařezová fréza – dlouhodobý pronájem ( minimálně 8 hod ) hod 1 200 Kč
nosič nářadí POLARIS hod 600 Kč
pásový a kolový dumper hod 600 Kč

 

HODINOVÉ PRÁCE

Odborná zahradnická práce
* práce, jež nejsou uvedeny jednotkově v ceníku
hod 400 Kč
Neodborná zahradnická (pomocná) práce
     * úklidové práce a jiné
hod 250 Kč
Údržba závlahových systémů
* vytýčení trysek ( potřebné pro vertikutaci )
* nastavení jednotky, servis trysek
hod 500 Kč
Poradenská a konzultační činnost paušál 1 500 Kč

 

VÝKOPOVÉ  A ZEMNÍ PRÁCE

Výkop drážky na plot nebo inženýrské sítě
* šíře výkopu 25 cm, hloubka 80 cm, složení zeminy vedle výkopu, zahrnutí výkopu u IS
bm 120 Kč
Výkop drážky pro závlahu nebo drenáž
* šíře výkopu 25 cm, hloubka do 40 cm, složení zeminy vedle výkopu, zahrnutí výkopu
bm 80 Kč

 

MODELACE TERÉNU

příprava na travnatou ploch nebo výsadby

Hrubé terénní úpravy
* dorovnání nerovností, rozvoz zeminy
* cena dle složitosti a plochy
m2 od 10 Kč

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE NA TRAVNATOU PLOCHU

v případě, že si klient bude provádět výsev trávníku sám

Rotavace zeminy kultivátorem
* základní úprava zeminy pro založení trávníku
* po tomto úkonu nutno provést úpravu rotačními bránami
m2 22 Kč
Úprava zeminy rotačními bránami
* provádíme pouze do nakypřené půdy
* finální úprava pro výsev
m2 22 Kč

 

MELIORACE

Položení a napojení kanalizačního potrubí KGEM do Ø 160 mm

* cena zahrnuje výkop do 60 cm, potrubí KGEM, ustavení a zásyp pískem/zeminou

bm 220 Kč
Položení lineárního drenážního potrubí Ø 80 – 100

* cena zahrnuje výkop do 40 cm, drenážní potrubí s textílií Ø100, zásyp kamenivem, přesypání zeminou

bm 300 Kč
u těchto položek cena nezahrnuje odbočky, kolena a redukce ( naceňováno zvlášť )

VEŠKERÉ POLOŽKY NEZAHRNUJÍ NÁKLADY NA DOPRAVNÉ

Účtuje se každá započatá hodina ( například práce trvající 1 hod a 20 min = 2 hod )

ZÁMKOVÉ DLAŽBY A OPLOCENÍ

ZOBRAZIT CENÍK

Podrobné informace o jednotlivých úkonech a materiálech naleznete v záložce ZÁMKOVÉ DLAŽBY

ZÁMKOVÉ DLAŽBY a OBRUBNÍKY

Zámková dlažba ( cena nezahrnuje dlažbu a likvidaci vykopaného odpadu ) CHODNÍKY POJEZD do 3,5 t
plocha do 50 m2 1100 Kč / m2 1200 Kč / m2
plocha 51 – 75 m2 1000 Kč / m2 1100 Kč / m2
plocha 76 – 100 m2 950 Kč / m2 1050 Kč / m2
plocha nad 100 m2 900 Kč / m2 1000 Kč / m2
Betonáž obrubníku
k pokládce zámkové dlažby    –    5/20/100 šedý bm 180 Kč
okapový ( kolem domu )   –    5/20/100 šedý bm 220 Kč
chodníkový   –   10/20/100 šedý bm 320 Kč
nájezdový / silniční   –   15/15/100 šedý bm 550 Kč
Betonáž odvodňovacího žlabu –  zatížení do 3,5 t bm 350 Kč
Betonáž odvodňovacího žlabu – zatížení do 12,5 t bm 550 Kč
Zhotovení betonové patky pro pergoly

* průměr 30 cm / hloubka 100 cm

ks 850 Kč
Likvidace vykopaného odpadu – cena nezahrnuje dopravné
jíl, betony, asfalt a jinak znehodnocená zemina m3 600 Kč
zemina ( neplatí pro jíl ) m3 300 Kč
Dovoz zeminy – cena nezahrnuje dopravné
Zemina ( ornice ) – netříděná      ( minimální odběr 2,5 t ) t 500 Kč

OPLOCENÍ

Vrtání děr pro oplocení nebo patky
Průměr 15 cm / 20 cm, hloubka 80 cm ks 200 Kč
Průměr 30 cm, hloubka 100 cm – pásový bagr ks 350 Kč
Betonování děr pro oplocení nebo patky
Průměr 20 cm – běžné sloupky, vzpěry ks 320 Kč
Průměr 30 cm – patky pro betonové ploty, patky pergol ks 500 Kč
Oplocení
Vyvěšení napínacího drátu bm 6 Kč
Vyvěšení pletiva do 160 cm bm 85 Kč
Usazení branky – cena včetně vrtání a betonáže sloupku ks 1 850 Kč
Usazení dvoukřídlé brány – cena včetně vrtání a betonáže sloupku ks 2 500 Kč
Montáž podhrabových desek – cena zahrnuje také montáž úchytu podhrabové desky ks 250 Kč
Montáž vzpěry podhrabové desky ks 100 Kč

 

 


KÁCENÍ A ODBORNÝ OŘEZ STROMŮ

rizikové kácení a ořezy, štěpkování, frézování pařezů, živé ploty , ovocné stromy

ZOBRAZIT CENÍK KÁCENÍ A ODBORNÝCH OŘEZŮ STROMŮ

Podrobné informace o jednotlivých úkonech a materiálech naleznete v záložce KÁCENÍ STROMŮ, OŘEZY STROMŮ, ŽIVÝCH PLOTŮ A KEŘŮ

KÁCENÍ STROMŮ

Rizikové kácení patří mezi nejrizikovější práce v odvětví arboristiky a výškových prací. Je zde vysoký faktor možnosti úrazu, poškození majetku nebo smrti. Při práci je třeba používat lana, jistící a bezpečnostní prvky a zařízení s velice omezenou dobou bezpečného užití.

Cena u rizikového kácení stromů se dá velmi těžko určit, proto nejraději volíme variantu osobní konzultace přímo na místě konání, nebo po zaslání fotografie. V případě že se rozhodnete zaslat fotografii, pokuste se vyfotit strom celý a přidat info. o obvodu kmene a přibližné výšce.

Naše minimální sazba za kácení je – 3000 Kč. ( do ceny se započítává – kácení, štěpkování a frézování pařezu ).

UPOZORNĚNÍ: poškození řezné části pily následkem železa ve dřevě se cena navyšuje o vzniklou škodu.

LISTNATÉ STROMY

UVEDENÉ CENY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ

PŘESNOU CENU POKÁCENÍ STANOVÍME PŘÍMO NA MÍSTĚ

V případě kácení více stromů se sestavuje individuální cenová nabídka za výhodnější ceny.

průměr kmene ve výšce 130 cm nad zemí standardní rizikové
do 200mm, obvod do 62cm kus od 400 Kč

do 600 Kč

od 2000 Kč
nad 200mm do 300mm , obvod 63 až 94 kus od 1400 Kč

do 2000 Kč

od 3000 Kč
nad 300mm do 400mm, obvod 95 až 126 kus od 2100 Kč

do 4000 Kč

od 5500 Kč
nad 400mm do 500mm, obvod 127 až 157 kus od 3200 Kč

do 6000 Kč

od 8000 Kč
nad 500mm do 600mm, obvod 158 až 188 kus od 4000 Kč

do 8000 Kč

od 12000 Kč
nad 600mm do 700mm, obvod 189 až 220 kus od 5400 Kč

do 10000 Kč

od 18000 Kč
nad 700 mm, obvod více jak 220 cm kus od 8000 Kč od 22000 Kč

 

JEHLIČNATÉ STROMY

UVEDENÉ CENY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ

PŘESNOU CENU POKÁCENÍ STANOVÍME PŘÍMO NA MÍSTĚ

V případě kácení více stromů se sestavuje individuální cenová nabídka za výhodnější ceny.

průměr kmene ve výšce 130 cm nad zemí standardní rizikové
do 200mm, obvod do 62cm kus od 300 Kč

do 600 Kč

od 1000 Kč
nad 200mm do 300mm , obvod 63 až 94 kus od 800 Kč

do 1400 Kč

od 2500 Kč
nad 300mm do 400mm, obvod 95 až 126 kus od 1200 Kč

do 2100 Kč

od 4000 Kč
nad 400mm do 500mm, obvod 127 až 157 kus od 2000 Kč

do 3500 Kč

od 5700 Kč
nad 500mm do 600mm, obvod 158 až 188 kus od 2500 Kč

do 5000 Kč

od 8000 Kč
nad 600mm do 700mm, obvod 189 až 220 kus od 3600 Kč

do 7500 Kč

od 12500 Kč
nad 700 mm, obvod více jak 220 cm kus od 4200 Kč od 15000 Kč

 

LIKVIDACE VĚTVÍ ŠTĚPKOVÁNÍM

Strojní likvidace větví do průměru 12 cm LISTNATÝ JEHLIČNATÝ
s průměrem kmene do 200mm kus 250 Kč 250 Kč
s průměrem kmene nad 200mm do 300mm kus 500 Kč 500 Kč
s průměrem kmene nad 300mm do 400mm kus 1 000 Kč 750 Kč
s průměrem kmene nad 400mm do 500mm kus 1 500 Kč 1 250 Kč
s průměrem kmene nad 500mm do 600mm kus 2 000 Kč 1 500 Kč
s průměrem kmene nad 600mm do 700mm kus 3 000 Kč 2 000 Kč

 

FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ

UPOZORNĚNÍ: poškození stroje následkem železa, betonu nebo jiných cizích předmětů zarostlých v pařezu se cena navyšuje o vzniklou škodu.

Frézování pařezů – hloubka frézování 10 – 15 cm

!!! UVEDENÉ CENY PŘI FRÉZOVÁNÍ 1 – 3 ks pařezů !!!

V případě frézování více pařezů se sestavuje individuální cenová nabídka za výhodnější ceny.

průměr pařezu do 20 cm ks 400 Kč
průměr pařezu do 30 cm ks od 900 Kč
průměr pařezu do 40 cm ks od 1200 Kč
průměr pařezu do 50 cm ks od 1500 Kč
průměr pařezu do 60 cm ks od 1800 Kč
průměr pařezu do 70 cm ks od 2200 Kč
průměr pařezu do 80 cm ks od 2500 Kč
průměr pařezu do 90 cm ks od 3000 Kč

 

ODBORNÉ OŘEZY STROMŮ

ODBORNÉ   OŘEZY   STROMŮ  –  minimální doba pro odborný ořez: 4 hod
Odborný ořez stromů za použití plošiny do 17 m ( plošina + 2 osoby ) hod 2 300 Kč
Odborný ořez stromů jedné osoby za použití lezecké techniky hod 1 400 Kč
Pomocné a úklidové práce jedné osoby při ořezech stromů hod 250 Kč

 

ZOBRAZIT CENÍK ÚDRŽBY ŽIVÝCH PLOTŮ A OŘEZY OVOCNÝCH STROMŮ A KEŘŮ

ÚDRŽBA  ŽIVÝCH  PLOTŮ

Řez a tvarování živých plotů s vyhrabáním a složením odpadu na hromady
Paušální poplatek za přípravu a čištění mechanizace a jiných věcí potřebných k řezu a tvarování živých plotů 500 Kč
Zkrácení výšky Úprava bočních stěn
výška do 100 cm bm 40 Kč 5 Kč
výška do 150 cm bm 50 Kč 15 Kč
výška do 200 cm bm 60 Kč 50 Kč
výška do 250 cm bm 100 Kč 100 Kč
výška do 300 cm bm 150 Kč 120 Kč
výška  do 350 cm bm 200 Kč 150 Kč
výška nad 350 cm bm od 250 Kč od 200 Kč

 

OŘEZY   OVOCNÝCH   STROMŮ

Naše minimální sazba za ořez ovocných stromů je 5000 Kč.

Do ceny se započítává – ořez ovocných stromů, štěpkování ořezaných větví nebo komplexní údržba zahrady ( údržba travnatých ploch a výsadeb ).

ODBORNÝ OŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ s uložením větví na hromady do 20m od kmene
Paušální poplatek za přípravu a čištění  mechanizace a jiných věcí potřebných k ořezům stromů 500 Kč
šířka koruny do 2 m kus 300 Kč
šířka koruny od 2 m do 4m kus 675 Kč
šířka koruny od 4 m do 6m kus 1350 Kč
šířka koruny od 6m do 8m kus 1900 – 2700 Kč
V případě každoročního ořezu ovocných stromů sleva až 30 %
zmlazení malin a ostružin ks od 60 Kč
zmlazení ovocných keřů ks od 60 Kč
Štěpkování ořezaných větví ( nazahrnuje dopravu traktoru ) hod 1 200 Kč
Pomocné a úklidové práce jedné osoby při ořezech stromů hod 250 Kč


DOPRAVNÉ A MANIPULACE

ZOBRAZIT CENÍK
ZÓNA Nákladní automobil
do 3,5t
Doprava mechanizace podvalníkem Traktory
ZÓNA 1 – do 10 km 500 Kč 1500 Kč 500 Kč
ZÓNA 2 – do 20 km 1 000 Kč 2000 Kč 1 000 Kč
ZÓNA 3 – do 30 km 1 500 Kč 2500 Kč podvalník
ZÓNA 4 – do 40 km 2 000 Kč 3000 Kč podvalník
ZÓNA 5 – do 50 km 2 500 Kč 3500 Kč podvalník
OSTATNÍ NÁKLADY
Nakládka a vykládka – vozidlo do 3,5t do 15 min 99 Kč
Poplatek za čekání – prostojné ( každých započatých 15 min ) každých 15 min 100 Kč
Poplatek za čištění mechanizace ( Bobcat 323 , Bobcat S175 , Malotraktor ) ks 800 Kč

ROZDĚLENÍ DOPRAVNÉHO DLE ZÓN

ZÓNA 1 – cena tam/zpět – do 10 km od sídla firmy               Dolní Lutyně, Dětmarovice, Orlová, Bohumín, Rychvald

ZÓNA 2 – cena tam/zpět – od 10 km do 20 km od sídla firmy               Karviná, Havířov, Petřvald, Ostrava ( pouze některé městské části )

ZÓNA 3 – cena tam/zpět – od 21 km do 30 km od sídla firmy

ZÓNA 4 – cena tam/zpět – od 31 km do 40 km od sídla firmy

ZÓNA 5 – cena tam/zpět – od 41 km do 50 km od sídla firmy

⇒    veškeré ceny  jsou uvedeny bez DPH   ⇐

Každá započatá hodina se rozumí – práce trvajíci 1hod 20min = účtovány 2 hodiny

Kontaktujte zahradnictví

Zahrady Wojcik, vizitkaDagmar Wojciková
Ďáblova kolonie 929, 735 53 Dolní Lutyně

tel.:
+420 552 350 768

e-mail:
zahrady.wojcik@gmail.com