Kontaktujte zahradnictví: +420 552 350 768

Souhrnný ceník služeb pro rok 2019
Zahrady Wojcik, Ostrava – Orlová – Bohumín – Karviná

Ceny platné           od  1.1.2019

Založení trávníku výsevem a pokládkou travních koberců

ZOBRAZIT CENÍK

Cena zahrnuje veškeré úkony spojené se založením travnaté plochy výsevem nebo drnováním

 • zpracování půdy kultivací, jemnou modelaci rotačními bránami, finální dorovnání a uválcování sítovým válcem, výsev osiva nebo pokládku trávního koberce
 • vyséváme pouze profesionální travní směsi AGRO CS  – množství 42 g/m2
 • dodáváme pouze české trávní koberce firmy AGRO CS
Plocha   VÝSEV   TRAVNÍ KOBEREC
1 – 50 m2 m2 90 Kč 280 Kč
51 – 100 m2 m2 75 Kč 230 Kč
101 – 300 m2 m2 50 Kč 200 Kč
301 – 500m2 m2 42 Kč 190 Kč
501 – 800 m2 m2 35 Kč 185 Kč
801 – 1200 m2 m2 32 Kč 180 Kč
více jak 1200 m2 m2 27 Kč 170 Kč
ceny nezahrnují chemické odplevelení, vylepšení půdy substrátem a hrubou modelaci terénu

OSTATNÍ  SLUŽBY

Chemické odplevelení totálním herbicidem ( 1 ltr/20-25 m2 ) ltr 42 Kč + 300 Kč paušál
Uválcování založené plochy po výsevu hladkým válcem – 250 kg m2 3 Kč
Překrytí zakládané plochy textílií m2 20 Kč
Rotavace zeminy kultivátorem

 • položka v případě, že si klient bude provádět výsev trávníku sám
 • základní úprava zeminy pro založení trávníku
 • po tomto úkonu nutno provést úpravu rotačními bránami
m2 22 Kč

+ 1000 Kč paušál

Úprava zeminy rotačními bránami

 • položka v případě, že si klient bude provádět výsev trávníku sám
 • provádíme pouze do nakypřené půdy
 • finální úprava pro výsev
m2 22 Kč

+ 1000 Kč paušál

Vylepšení půdy trávníkovým SUBSTRÁTEM,  plocha   1 – 500 m2 m2 32 Kč
Vylepšení půdy trávníkovým SUBSTRÁTEM,  plocha   500 – 1000 m2 m2 31 Kč
Vylepšení půdy trávníkovým SUBSTRÁTEM,  plocha nad 1000 m2 m2 30 Kč


Údržba travnaté plochy a výsadeb rodinných zahrad, firem a parků

ZOBRAZIT CENÍK

Podrobné informace o údržbě travnatých ploch naleznete v záložce ÚDŽBA TRAVNATÝCH PLOCH

Paušální poplatky zahrnují přípravu a čištění mechanizace.

CHEMICKÉ OŠETŘENÍ
Paušální poplatek za aplikaci postřikem 300 Kč
Aplikace roztoku postřikem ( plošná aplikace motorovým postřikovačem )
Ochrana proti plísním a škůdcům  na okrasných a ovocných dřevinách ltr 42 Kč
Likvidace dvouděložných plevelů v trávnících ( selektivní herbicid ) ltr 42 Kč
Likvidace plevelů totálním herbicidem ltr 42 Kč
Aplikace roztoku postřikem ( ošetření ploch ve výsadbách ručním postřikovačem ) ltr 61 Kč
VERTIKUTACE
Paušální poplatek za vertikutaci 500 Kč
Verikutace se sběrem v rovině, s odvozem odpadu m2 3,90 Kč
Verikutace se sběrem v rovině, bez odvozu odpadu m2 3,60 Kč
Verikutace bez sběru v rovině ( paušální poplatek 300 Kč ) m2 2,60 Kč
Sečení trávy pro vertikutaci m2 1,70 Kč
PRO VERTIKUTACI MUSÍ BYT TRÁVA VŽDY POSEČENÁ NA MAXIMÁLNÍ DÉLKU  3 cm
v případě, že tráva je delší provádíme automaticky pokosen
HNOJENÍ
Paušální poplatek za hnojení na široko ( rozmetáním ) 300 Kč
Hnojení půdy nebo trávníku granulátem – na široko (30 – 35g/m2), cena nezahrnuje hnojivo kg 18 Kč
SEČENÍ
Paušální poplatek za sečení 300 Kč
Pravidelné sečení trávy v rovině se sběrem ( minimálně 2x za měsíc ), bez odvozu odpadu m2 1,20 Kč
Sečení trávy v rovině se sběrem, bez odvozu odpadu m2 1,70 Kč
Odvoz pokosené trávy, příplatek k sečení trávy m2 0,60 Kč
Sečení trávy bez sběru m2 1,00 Kč
Kosení trávy křovinořezem (bez náletových dřevin) m2 5,50 Kč
Kosení trávy křovinořezem ( s náletovými dřevinami) m2 9,50 Kč
Sečení trávy traktorovým mulčovačem – účtována každá započatá hodina
práce 1 hod až 2 hod hod 800 Kč
práce 3 hod až 4 hod hod 700 Kč
práce více jak 5 hod hod 600 Kč
OSTATNÍ SLUŽBY
Podsetí travní plochy po vertikutaci, cena včetně osiva 30 g/m2 m2 6 Kč
Ruční hrabání z porostu ( listí, tráva ) m2 5 Kč
Uválcování trávní plochy (zalomení trávního lůžka) m2 2 Kč

HODINOVÉ PRÁCE

Odborná zahradnická práce – práce, jež nejsou uvedeny jednotkově v ceníku hod 400 Kč
Neodborná zahradnická (pomocná) práce – úklidové práce a jiné hod 250 Kč
Údržba závlahových systémů, vytýčení trysek ( potřebné pro vertikutaci ) hod 500 Kč
Poradenská a konzultační činnost
– cena nezahrnuje náklady na dopravu
paušál 1 500 Kč
VEŠKERÉ CENY JSOU BRÁNY PRO 1 OSOBU A ÚČTUJE SE KAŽDÁ ZAPOČATÁ HODINA

Založení záhonu výsadeb, rekonstrukce výsadeb a ostatní práce

ZOBRAZIT CENÍK

Podrobné informace o jednotlivých úkonech a materiálech při zakládání záhonů naleznete v záložce REALIZACE ZAHRAD

Cena závisí na realizované ploše. Čím větší plocha, tím nižší cena.

ZALOŽENÍ ZÁHONU

Cena nezahrnuje stržení trávního drnu, rostlinný a dekorační materiál

1 – 50 m2 m2 220 Kč
51 – 100 m2 m2 195 Kč
101 – 150 m2 m2 175 Kč
nad 150 m2 m2 160 Kč
REKONSTRUKCE ZÁHONU stávajících výsadeb m2 od 350 Kč
Cena zahrnuje dobývání nevhodných dřevin, odstranění stávajícího dekoračního materiálu a textílií, dorovnání terénu,opětovné překrytí ploch geotextílií a překrytí ploch dekoračním materiálem
OLEMOVÁNÍ ZÁHONU
betonovou tvarovkou ( šedá ) – při zakládáni travnaté plochy

betonovou tvarovkou ( šedá ) – v již založené travnaté ploše

bm

bm

130 Kč

170 Kč

neviditelným plastovým obrubníkem ( hnědá )  – při zakládáni travnaté plochy

neviditelným plastovým obrubníkem ( hnědá )  – v již založené travnaté ploše

bm

bm

160 Kč

200 Kč

POKLÁDKA NÁŠLAPU DITON PRKNO, rozměr 25 x 50/75/100
do zeminy v travnaté ploše se stržením drnu, šířka 50/75/100 cm ks 57/86/113 Kč
do zeminy při zakládání travnaté plochy, šířka 50/75/100 cm ks 44/66/88 Kč
STRŽENÍ TRAVNÍHO DRNU
bez svinutí a naložení – přepočet na plochu

bez svinutí a naložení – přepočet na běžný metr ( pro vlastní obrubení záhonu )

m2

bm

60 Kč

20 Kč

se svinutím a naložením, bez odvozu odpadu m2 100 Kč
ZÁSYP DEKORAČNÍM MATERIÁLEM – MULČOVACÍ KŮRA

 • tl. vrstvy přes 40mm do 100mm v rovině nebo ve svahu 1:5
 • 1 m3 = cca 20 m2 při vrstvě mulče cca 5 cm
 • již založených ploch s vysazenými rostlinami
m3 1250 Kč
ZÁSYP DEKORAČNÍM MATERIÁLEM – DEKORAČNÍ KAMENIVO

 • tl. vrstvy přes 40mm do 100mm v rovině nebo ve svahu 1:5
 • 1 t = cca 13 – 15 m2 při vrstvě kameniva cca 5 cm
 • již založených ploch s vysazenými rostlinami
t 1350 Kč

Terénní úpravy, výkopové a zemní práce, práce manipulační techniky

ZOBRAZIT CENÍK

Podrobné informace o jednotlivých úkonech a materiálech naleznete v záložce TERÉNNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

PRÁCE MECHANIZACE s obsluhou
smykový nakladač BOBCAT ( neplatí pro modelaci terénu ) hod 800 Kč
pásové rýpadlo BOBCAT ( neplatí pro výkop IS, základu na plot, drenáž a závlahu ) hod 800 Kč
traktor s lesnickým navijákem – dlouhodobý pronájem ( minimálně 8 hod ) hod 1 000 Kč
traktor se štěpkovačem větví – dlouhodobý pronájem ( minimálně 8 hod ) hod 1 000 Kč
traktor s čelním nakladačem hod 800 Kč
pásový a kolový dumper hod 600 Kč
nosič nářadí POLARIS hod 600 Kč
pařezová fréza – dlouhodobý pronájem ( minimálně 8 hod ) hod 1 200 Kč
VÝKOPOVÉ PRÁCE
Výkop základu na plot nebo inženýrské sítě

 • šíře výkopu 25 cm, hloubka do 80 cm, složení zeminy vedle výkopu, zahrnutí výkopu
bm 120 Kč
Výkop pro závlahu nebo drenáž

 • šíře výkopu 25 cm, hloubka do 40 cm, složení zeminy vedle výkopu, zahrnutí výkopu
bm 80 Kč
MODELACE TERÉNU – příprava na travnatou ploch nebo výsadby
Terénní úpravy – stupeň složitosti 1 , 2 , 3 m2 8 , 10 , 12 Kč
Rotavace zeminy kultivátorem

 • položka v případě, že si klient bude provádět výsev trávníku sám
 • základní úprava zeminy pro založení trávníku
 • po tomto úkonu nutno provést úpravu rotačními bránami
m2 22 Kč

+ 1000 Kč paušál

Úprava zeminy rotačními bránami

 • položka v případě, že si klient bude provádět výsev trávníku sám
 • provádíme pouze do nakypřené půdy
 • finální úprava pro výsev
m2 22 Kč

+ 1000 Kč paušál

MELIORACE
Položení a napojení kanalizačního potrubí KGEM do Ø 160 mm, zásyp pískem/zeminou, přesypání zeminou bm 190 Kč
Položení lineárního drenážního potrubí, cena zahrnuje výkop do 40 cm, drenážní potrubí s textílií Ø100, zásyp kamenivem, přesypání zeminou bm 300 Kč
 cena nezahrnuje odbočky, kolena a redukce ( naceňováno zvlášť )

Zámkové dlažby a ostatní práce

ZOBRAZIT CENÍK

Podrobné informace o jednotlivých úkonech a materiálech naleznete v záložce ZÁMKOVÉ DLAŽBY

Zámková dlažba pochozí ( cena nezahrnuje dlažbu )
plocha do 50 m2 m2 1 100 Kč
plocha 51 – 75 m2 m2 1 000 Kč
plocha 76 – 100 m2 m2 950 Kč
plocha nad 100 m2 m2 900 Kč
Zámková dlažba pochozí – v ceně je zahrnuto vyměření, výkop 20 – 25 cm,  příprava podkladu struskou, 1. hutnění, srovnání podloží, 2. hutnění, pokládka dlažby, zalomení nebo zařezání krajů, zahutnění dlažby a zapískování
Zámková dlažba pojezdová pro vozidla do 3,5 t ( cena nezahrnuje dlažbu )
plocha do 50 m2 m2 1 200 Kč
plocha 51 – 75 m2 m2 1 100 Kč
plocha 76 – 100 m2 m2 1 050 Kč
plocha nad 100 m2 m2 1 000 Kč
Zámková dlažba pojezdová pro vozidla do 3,5 t – v ceně je zahrnuto vyměření, výkop 30 – 40 cm, příprava podkladu struskou, 1. hutnění, srovnání podloží, 2. hutnění, pokládka dlažby, zalomení nebo zařezání krajů, zahutnění dlažby a zapískování
Zpevněná plocha struskou
plocha do 50 m2 m2 800 Kč
plocha 51 – 75 m2 m2 700 Kč
plocha 76 – 100 m2 m2 650 Kč
plocha nad 100 m2 m2 600 Kč
Zpevněná plocha struskou – v ceně je zahrnuto vyměření, výkop 20 – 30 cm, příprava podkladu struskou, srovnání podloží, hutnění strusky
Betonáž obrubníku
k pokládce zámkové dlažby    –    5/20/100 šedý bm 180 Kč
okapový ( kolem domu )   –    5/20/100 šedý bm 220 Kč
chodníkový   –   10/20/100 šedý bm 320 Kč
nájezdový   –   15/15/100 šedý bm 550 Kč
silniční   –   25/15/100 šedý bm 550 Kč
Vrtání děr pro oplocení nebo patky
průměr 15 cm – ruční vrtání, hloubka 80 cm ks 150 Kč
průměr 20 cm – ruční vrtání, hloubka 80 cm ks 200 Kč
průměr 18 cm – vrtání pásovým rýpadlem, hloubka 100 cm  * ks 150 Kč  *
průměr 30 cm – vrtání pásovým rýpadlem, hloubka 100 cm  * ks 230 Kč  *
* V ceně vrtaní děr není zahrnuta doprava pásového rýpadla
Betonáž odvodňovacího žlabu – délka 100 cm, šířka 12 cm, rošt plast, zatížení do 3,5t ks od 500 Kč
Betonáž patky pro pergolu – průměr 20 cm / hloubka 80 cm ks 700 Kč
Betonáž patky pro pergolu – průměr 30 cm / hloubka 100 cm ks 850 Kč
Likvidace vykopaného odpadu vozidlo do 3,5 t  – cena nezahrnuje náklady na dopravu
Iveco New Daily, Gaz Gazelle – množství odpadu maximálně 2,2 t
jíl, betony, asfalt a jinak znehodnocená zemina ks 1500Kč
zemina ( neplatí pro jíl ) ks 1 000 Kč
Likvidace vykopaného odpadu vozidlo nad 3,5 t – cena nezahrnuje náklady na dopravu
Mercedes – množství odpadu maximálně 14 t
jíl, betony, asfalt a jinak znehodnocená zemina ks od 3500Kč
zemina ( neplatí pro jíl ) ks od 2000 Kč
Dovoz zeminy – cena nezahrnuje náklady na dopravu – účtováno dle zón
Iveco New Daily, Gaz Gazelle – množství zeminy cca 2,5 tuny ks od 1000 Kč
Mercedes – množství zeminy cca 15 tun ks od 4000 Kč

Kácení  stromů, ořezy stromů, živých plotů a keřů

ZOBRAZIT CENÍK KÁCENÍ A ODBORNÝCH OŘEZŮ STROMŮ

Podrobné informace o jednotlivých úkonech a materiálech naleznete v záložce KÁCENÍ STROMŮ, OŘEZY STROMŮ, ŽIVÝCH PLOTŮ A KEŘŮ

ZTÍŽENÉ PODMÍNKY PŘI OŘEZECH NEBO KÁCENÍ   jsou takové, kdy hrozí riziko poškození věci ( el. vedení, skleníky, ploty, jiné dřeviny nebo jiné ) pádem ořezaných větví nebo kde se nedá vyloučit pohyb veřejnosti nebo dopravy ( chodci, automobily ), platí také pro vyhnilé nebo ztrouchnivělé stromy.

KÁCENÍ STROMŮ A ODBORNÝ OŘEZ

Pokácení stromů s uložením větví a kmene na hromady do 20m od pařezu, seříznutí pařezu 5 – 10 cm nad terénem
– doprava za odvoz větví a kmene se účtuje zvlášť
Paušální poplatek za přípravu mechanizace a jiných věcí potřebných ke kácení stromů 500 Kč
LISTNATÉ  STROMY
Listnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu
do 200mm, obvod do 62cm kus 320 Kč
nad 200mm do 300mm , obvod 63 až 94 kus 990 Kč
nad 300mm do 400mm, obvod 95 až 126 kus 2 300 Kč
nad 400mm do 500mm, obvod 127 až 157 kus 4 500 Kč
nad 500mm do 600mm, obvod 158 až 188 kus 6 750 Kč
nad 600mm do 700mm, obvod 189 až 220 kus 10 500 Kč
nad 700 mm, obvod více jak 220 cm kus individuální
Listnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu – RIZIKOVÉ KÁCENÍ
do 200mm, obvod do 62cm kus 1 900 Kč
nad 200mm do 300mm , obvod 63 až 94 kus 2 100 Kč
nad 300mm do 400mm, obvod 95 až 126 kus 4 100 Kč
nad 400mm do 500mm, obvod 127 až 157  kus 6 400 Kč
nad 500mm do 600mm, obvod 158 až 188 kus 9 300 Kč
nad 600mm do 700mm, obvod 189 až 220 kus 13 500 Kč
nad 700 mm, obvod více jak 220 cm kus individuální
Rozřezání kmene na špalky, úklid větví a kmene na hromady nebo na dopravní prostředek – LISTNATÝ
s průměrem kmene do 200mm – listnatý kus 240 Kč
s průměrem kmene nad 200mm do 300mm – listnatý kus 480 Kč
s průměrem kmene nad 300mm do 400mm – listnatý kus 1 520 Kč
s průměrem kmene nad 400mm do 500mm – listnatý kus 1 960 Kč
s průměrem kmene nad 500mm do 600mm – listnatý kus 2 800 Kč
s průměrem kmene nad 600mm do 700mm – listnatý kus 4 640 Kč
Strojní likvidace odpadu štěpkováním listnatého stromu
s průměrem kmene do 200mm – listnatý kus 250 Kč
s průměrem kmene nad 200mm do 300mm – listnatý kus 500 Kč
s průměrem kmene nad 300mm do 400mm – listnatý kus 1 000 Kč
s průměrem kmene nad 400mm do 500mm – listnatý kus 1 500 Kč
s průměrem kmene nad 500mm do 600mm – listnatý kus 2 000 Kč
s průměrem kmene nad 600mm do 700mm – listnatý kus 3 000 Kč
JEHLIČNATÉ   STROMY
Jehličnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu
do 200mm, obvod do 62cm kus 210 Kč
nad 200mm do 300mm , obvod 63 až 94 kus 690 Kč
nad 300mm do 400mm, obvod 95 až 126 kus 1 150 Kč
nad 400mm do 500mm, obvod 127 až 157 kus 2 200 Kč
nad 500mm do 600mm, obvod 158 až 188 kus 3 400 Kč
nad 600mm do 700mm, obvod 189 až 220 kus 5 400 kč
nad 700 mm, obvod více jak 220 cm kus individuální
Jehličnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu – RIZIKOVÉ KÁCENÍ
do 200mm, obvod do 62cm kus 950 Kč
nad 200mm do 300mm , obvod 63 až 94 kus 1 600 Kč
nad 300mm do 400mm, obvod 95 až 126 kus 3 350 Kč
nad 400mm do 500mm, obvod 127 až 157 kus 4 800 Kč
nad 500mm do 600mm, obvod 158 až 188 kus 6 700 Kč
nad 600mm do 700mm, obvod 189 až 220 kus 10 200 Kč
nad 700 mm, obvod více jak 220 cm kus individuální
Rozřezání kmene na špalky, úklid větví a kmene na hromady nebo na dopravní prostředek – JEHLIČNATÝ
s průměrem kmene do 200mm – jehličnatý kus 120 Kč
s průměrem kmene nad 200mm do 300mm – jehličnatý kus 240 Kč
s průměrem kmene nad 300mm do 400mm – jehličnatý kus 760 Kč
s průměrem kmene nad 400mm do 500mm – jehličnatý kus 980 Kč
s průměrem kmene nad 500mm do 600mm – jehličnatý kus 1 400 Kč
s průměrem kmene nad 600mm do 700mm – jehličnatý kus 2 320 Kč
Strojní likvidace odpadu štěpkováním jehličnatého stromu
s průměrem kmene do 200mm – jehličnatý kus 250 Kč
s průměrem kmene nad 200mm do 300mm – jehličnatý kus 500 Kč
s průměrem kmene nad 300mm do 400mm – jehličnatý kus 750 Kč
s průměrem kmene nad 400mm do 500mm – jehličnatý kus 1 250 Kč
s průměrem kmene nad 500mm do 600mm – jehličnatý kus 1 500 Kč
s průměrem kmene nad 600mm do 700mm – jehličnatý kus 2 000 Kč
ODBORNÉ   OŘEZY   STROMŮ
ODBORNÝ OŘEZ STROMŮ s uložením větví a kmene na hromady do 20m od pařezu
– doprava za odvoz větví a kmene se účtuje zvlášť
Paušální poplatek za přípravu mechanizace, plošin a jiných věcí potřebných k ořezům stromů 500 Kč
Odborný ořez stromů  vč. práce mot. pily za použití plošiny do 15 m hod 2 150 Kč
Odborný ořez stromů vč. práce mot. pily za použití plošiny nad 15 m hod 2 450 Kč
Odborný ořez stromů jedné osoby za použití lezecké techniky hod 800 Kč
Pomocné a úklidové práce jedné osoby při ořezech stromů hod 250 Kč

ZOBRAZIT CENÍK ÚDRŽBY ŽIVÝCH PLOTŮ A OŘEZY OVOCNÝCH STROMŮ A KEŘŮ

ÚDRŽBA  ŽIVÝCH  PLOTŮ

Řez a tvarování živých plotů se složením odpadu na hromady
Paušální poplatek za přípravu mechanizace a jiných věcí potřebných k řezu a tvarování živých plotů 500 Kč
STANDARDNÍ ŽIVÉ PLOTY
do 1,0 m, šířky do 0,6 m bm 37 Kč
přes 1,0 do 1,5 m, šířky do 0,8 m bm 45 Kč
přes 1,5 do 2,0 m, šířky do 0,8 m bm 54 Kč
přes 2,0 do 2,5 m, šířky do 1 m bm 62 Kč
Cena zahrnuje – dorovnání bočních stěn, zkrácení výšky
VZROSTLÉ   ŽIVÉ   PLOTY
Zkrácení výšky živého plotu při výšce nad 2,5 m, šířky do 1,5 m bm 75 Kč
Zkrácení výšky živého plotu při výšce nad 2,5 m, šířky nad 1,5 do 2 m bm 100 Kč
Zkrácení výšky živého plotu při výšce nad 2,5 m, šířky nad 2 do 2,5 m bm 135 Kč
Dorovnání bočních stěn živého plotu při výšce nad 2,5 do 3,5 m m2 50 Kč
Dorovnání bočních stěn živého plotu při výšce nad 3,5 m m2 60 Kč

Příkladem: Střih živého plotu se zarovnáním z obou stran o výšce 3,5 m a délce 10 m.

Dorovnání obou bočních stěn:     70 m2 x 60 Kč = 4200 Kč

Zakrácení výšky:      10 m x 135 Kč = 1350 Kč

Celkem střih živého plotu 5500 Kč + 500 Kč paušální poplatek. Cena nezahrnuje likvidaci odpadu a náklady na dopravné

OŘEZY   OVOCNÝCH   STROMŮ

ODBORNÝ OŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ s uložením větví a kmene na hromady do 20m od pařezu
červeně označená cena uvádí cenu za OŘEZ ZANEDBANÝCH STROMŮ
Paušální poplatek za přípravu mechanizace a jiných věcí potřebných k ořezům stromů 500 Kč
odborný ořez ovocných stromů o průměru koruny do 2m kus 100 Kč
odborný ořez ovocných stromů o průměru koruny přes 2 m do 4m kus 225 Kč
odborný ořez ovocných stromů o průměru koruny přes 4m do 6m kus 450 Kč
odborný ořez ovocných stromů o průměru koruny přes 6m do 8m kus 900 Kč
odborný ořez ovocných stromů o průměru koruny do 2m kus 300 Kč
odborný ořez ovocných stromů o průměru koruny přes 2 m do 4m kus 675 Kč
odborný ořez ovocných stromů o průměru koruny přes 4m do 6m kus 1 350 Kč
odborný ořez ovocných stromů o průměru koruny přes 6m do 8m kus 2 700 Kč
zmlazení malin a ostružin ks od 60 Kč
zmlazení ovocných keřů ks od 60 Kč
Pomocné a úklidové práce jedné osoby při ořezech stromů hod 250 Kč

Dopravné

ZOBRAZIT CENÍK

ROZDĚLENÍ DOPRAVNÉHO DLE ZÓN

ZÓNA 1 – cena tam/zpět – do 10 km od sídla firmy               Dolní Lutyně, Dětmarovice, Orlová, Bohumín, Rychvald

ZÓNA 2 – cena tam/zpět – od 10 km do 20 km od sídla firmy               Karviná, Havířov, Petřvald, Ostrava ( pouze některé městské části )

ZÓNA 3 – cena tam/zpět – od 21 km do 30 km od sídla firmy

ZÓNA 4 – cena tam/zpět – od 31 km do 40 km od sídla firmy

ZÓNA 5 – cena tam/zpět – od 41 km do 50 km od sídla firmy

NÁKLADNÍ VOZIDLO DO 3,5 tuny – DOVOZ A ODVOZ MATERIÁLU
ZÓNA 1 – základní sazba cesta 500 Kč
ZÓNA 2 cesta 1 000 Kč
ZÓNA 3 cesta 1 500 Kč
ZÓNA 4 cesta 2 000 Kč
ZÓNA 5 cesta 2 500 Kč
MALOTRAKTOR
ZÓNA 1 cesta 500 Kč
ZÓNA 2 cesta 1 000 Kč
PŘEVOZ MECHANIZACE PODVALNÍKEM – jenorázový poplatek

rýpadlo BOBCAT 323, nakladač BOBCAT S175

MALOTRAKTOR ( od zóny 3 )

ZÓNA 1 – dovoz/složení/naložení/odvoz cesta 1 500 Kč
ZÓNA 2 – dovoz/složení/naložení/odvoz cesta 2 000 Kč
ZÓNA 3 – dovoz/složení/naložení/odvoz cesta 2 500 Kč
ZÓNA 4 – dovoz/složení/naložení/odvoz cesta 3 000 Kč
ZÓNA 5 – dovoz/složení/naložení/odvoz cesta 3 500 Kč
OSTATNÍ NÁKLADY
Nakládka a vykládka – vozidlo do 3,5t ( doba do 15 min ) 15 min 99 Kč
Poplatek za čekání – prostojné ( každých započatých 15 min ) 15 min 100 Kč
Poplatek za čištění mechanizace ( Bobcat 323 , Bobcat S175 , Malotraktor )  ks  800 Kč
V případě, že klient požaduje práce machanizace, kdy dojde k nadměrnému znečištění mechanizace, bude tento poplatek zaúčtován. Klient bude předem upozorněn.

⇒    veškeré ceny  jsou uvedeny bez DPH   ⇐

Každá započatá hodina se rozumí – práce trvajíci 1hod 20min = účtovány 2 hodiny

Kontaktujte zahradnictví

Zahrady Wojcik, vizitkaDagmar Wojciková
Ďáblova kolonie 929, 735 53 Dolní Lutyně

tel.:
+420 552 350 768

e-mail:
zahrady.wojcik@gmail.com