Kontaktujte zahradnictví: +420 552 350 768

Péče o zahradu

.

Trávníky

 

TRÁVNÍKY HNED PO VÝSEVU

 • Plevele    –      Po založení travnaté plochy vždy vyraší dříve některé plevele než tráva. Tyto plevele se především vylikvidují 1 – 3 sečí (hořčice, kokoška, penízek, lebeda…) a poté se zbylé plevele likvidují selektivními herbicidy ( neplatí pro ježatka kuří noha – ta pouze vymrzá, nelze likvidovat chemicky ).

 

 • Řídký nebo nevzhledný trávník    –      ZDE SE NÁM NABÍZÍ HNED NĚKOLIK FAKTORŮ
  • nepoměr živin v půdě –  díky nepoměru živin v původní zemině dochází k nestejnoměrnému růstu trávy v jednotlivých plochách. Tento jev je běžný u všech nově zakládaných travnatých ploch výsevem. Živiny je nutno doplnit pravidelným hnojením v menších dávkách s rozestupem 2 – 3 týdnů mezi jednotlivými hnojeními.
  • nedostatečná závlahajelikož půda může být na některých místech více jílovitá nebo písčitá, může docházet k častějšímu prosychání ploch – zde je nutno sledovat jednotlivé plochy a v místech, jež více prosychají je nutno dbát na vydatnější závlahu. V případě, že dojde k proschnutí klíčících rostlinek vlivem nedostatečné vláhy, může dojít k nevratnému poškození klíčících rostlin. Tyto plochy je pak nutno nové nakypřit a přesít.           Při nedostatečné závlaze jako první odumírají nízké druhy trav ( jílky a kostřavy ) a zůstávají pouze vzrůstnější ( např. lipnice ) – to znamená, že pokud byla zanedbaná závlaha při klíčení travního osiva přežijí jen trávy odolnější na sucho ( lipnicovité ) a díky tomu trávník je řidší a trsnatější.
  • neklíčící nebo velmi slabá místa – důsledkem, že na některých místech tráva neklíčí muže mít více důvodů. Nejčastější důvody: častý sešlap plochy ( chodníčky po psech nebo častý pohyb osob ), umístění předmětů na klíčících plochách, vyschlá půda kolem betonových obrubníků nebo dlažby ( nedostatečná závlaha ), betony v půdě, překryté pařezy zeminou, kontaminace půdy chemickými látkami, plochy po hraboších nebo krtcích a mnoho dalších. Častým důvodem velmi slabých míst u nově zakládaných ploch je nedostatečná péče –  kombinace nedostatečné zálivky a nedostatečné hnojení.
  • trsy trav a suché stonkypokud dochází ke kosení s velkými časovými rozestupy, kdy je tráva již dosti vysoká, začíná tráva tvořit semenné klásky a tím i řídnout. V tomto případě je trávník nevzhledný díky suchým semenným stonkům, řídký a nažloutlý. Je nutno začít pravidelně sekat a to minimálně 2x týdně a provádět pravidelnou závlahu s hnojením.
  • roztřepené konečky trávy – tupý nůž sekačky – naostřit!!!

 

Selektivní likvidace plevelů v travnatých plochách, hnojení nebo vertikutace lze u nás také objednat za výhodné ceny.

 

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PRAVIDELNÉ PÉČE O TRÁVNÍKY

HNOJENÍ

 • 5x až 8x hnojit v období od dubna do listopadu.
 • jaro – startovací travní hnojivo
 • léto – standardní trávníkové hnojivo
 • podzim – podzimní travnikové hnojivo
 • Kompletní travní program od chemie po hnojiva máme trvale skladem v našem zahradnictví.

PREVENCE PROTI PLÍSNI

 • 1x až 2x do roka, fungicidní přípravek proti plísni.

 

PROVZDUŠŇOVÁNÍ ( vertikutace )

 • 1x až 2x do roka
 • velmi důležité u travnatých plocha starších 1 roku.
 • cílem je: VERTIKUTACE – prořezání povrchu do 3 – 5 mm, dojde tím k prořezání kořínku a tráva se může dále rozrůstat, výsledkem je hustý drn, dále pak dochází k částečnému odstranění stařiny a suchých či mechových částic z travnatého porostu. Dále pak tráva ihned přijímá povrchovou vodu a živiny. Vertikutaci také dochází k částečnému vylikvidování plevelů.

ZÁVLAHA

                    Jak často a kdy zavlažovat?

 • Doporučená frekvence zavlažování trávníků se bude měnit spolu s jejich stářím.
  nově zakládaných trávníků je důležité v prvních několika týdnech po výsevu volit relativně časté zavlažování dostatečnou dávkou vody ( cca 5 – 10 ltr vody na m2 ), třeba i několikrát denně v intervalech 4 – 6 hodin ( ne za přímého slunečního záření v poledne ). Důvodem je fakt, že nově založený trávník nemá ještě dostatečně vyvinutý kořenový systém a není tedy schopen zadržovat příliš velké množství vody. V případě jednorázové závlahy velkým množstvím vody může dojít až k vyplavování travních semen, živin a zeminy. V prvních týdnech tedy stačí udržovat vlhkost jen v několika centimetrech zeminy pod povrchem. Pravidlo méně intenzivní, ale časté závlahy tedy platí u krátce založených trávníků, ale i u svažitých pozemků. Jiná je ovšem situace po několika týdnech od výsevu. Pokud je již po první seči a kořenový systém trávníku již zesílil (nejdříve po 5 ti týdnech), je vhodné snížit frekvenci závlahy nejprve na jeden cyklus denně a později (po 2 – 3 měsících) již bude postačovat závlaha jen 2x – 3x týdně, ale v případě velmi tropických dnů je vhodná zálivka každý den. Vydatnost zavlažování má být u déle založeného trávníku taková, aby půda pod trávníkem byla dostatečně vlhká alespoň do hloubky 8 -12 cm, tedy až do míst kam zasahují kořeny trav.

 

 • Pokud dojde k zaschnutí klíčících rostlin trávnatého porostu po výsevu, nebo po pokládce travních koberců z důvodu nedostatečné nebo žádné závlahy, dojde k jejich nevratnému poškození a je nutno provést nový výsev nebo novou pokládku travních koberců, v tomto případě nelze uplatnit jakékoli reklamace.

 

PLEVELE     

 • ošetření 2x až 4x ročně postřik selektivním herbicidem

                   Plevele nově zakládaných trávníků

 • Po založení travnaté plochy vždy vyraší dříve některé plevele než tráva. Toto je způsobeno díky zbytkům semen v půdě (tzv. spící semena), jsou to semena plevelů, jež po dlouhá léta rostly na ploše nově založeného trávníku, tyto semena mají klíčivost až 7 – 12 let a díky nakypření mají perfektní podmínky k vyklíčení. Tyto plevele se především vylikvidují 1 – 3 sečí (hořčice, kokoška, penízek, lebeda…) a poté zbylé plevele likvidujeme selektivními herbicidy ( neplatí pro ježatka kuří noha -ta pouze vymrzá, nelze likvidovat chemicky ). Aplikovaný postřik před výsevem nového trávníku likviduje pouze zelené rostliny, nikoli semena, jež na této ploše jsou dlouhá léta, proto se vždy objeví velké množství plevelu v založené travnaté ploše, je to běžný jev a není to důvodem k reklamaci.

  Ježatka kuří noha ( nelze vylikvidovat chemicky )se ztratí po první zimě, neboť vymrzá. První aplikaci selektivního herbicidu můžeme provést až po vyklíčení všech osiv trav ve fázi 4 pravých lístků. Pokud provedeme postřik dříve, dojde ke spálení rostliny, jelikož její rezistence není plně vyvinuta.

soubor

Spolu s vyrašením nové trávy vyraší také plevele. Je to běžný jev a většinu plevelů vylikvidujeme první sečí ( tzv. odplevelovací sečí ) a po nějaké době provést selektivní postřik proti vytrvalým plevelům.

 

                    Regulace plevelů

 • Aby byl omezen výskyt plevelů je třeba pravidelné sečení trávníku, které je spojeno s odpovídajícím přísunem živin. Velké množství plevelů je vázáno na utužené substráty, pravidelnou aerifikací podpoříme rozvoj trav a omezíme růst dvouděložných plevelů. Nezbytné je také provádění vertikutace. Silná vrstva plsti přispívá k rozvoji lipnice roční.
 • Při menším výskytu je možné plevelné druhy odstranit vypícháváním, kdy jsou rostliny odstraňovány i s kořeny. Po odstranění plevelů je třeba následné přihnojení trávníku a přesev.
 • Chemickou ochranu je vhodné aplikovat v květnu/červnu nebo srpnu/září, kdy jsou plevele nejslabší. Rostliny by měly mít dostatečně vyvinuté listy. Využít je možné systémové herbicidy s převahou účinků přes listy. Tyto herbicidy pronikají do všech částí rostliny a narušují látkovou výměnu. Mezi účinné látky na dvouděložné druhy patří fenoxyoctové kyseliny (Aminex Pur), fenoxypropionové kyseliny (Sluprop), fluxorypyr (Starane 250 EC), clopyralid (Lontrel 300).

 

 • Kontaktní herbicidy ničí část rostliny, která jimi byla zasažena. Účinnými látkami mohou být bentazon (Besagran) nebo pyridate (Lentagran).
 • Půdní herbicidy patří mezi systémové hrbicidy s převahou účinků přes kořeny. Aplikace je možná preemergentně nebo postemergentně. Zasahují klíční rostliny. Jejich účinek závisí na vlhkosti půdy, půdním druhu a obsahu organických látek v půdě. Účinnou látkou je pendimethalin (Stomp 330 E).
 • Totální herbicidy je možné využít při likvidaci starého trávníku, přípravě plochy pro výsev nebo na cesty. Dlouhé reziduální účinky mají triazinové herbicidy (Gesatop 50) a dichlorbenil (Casoron G). Totální herbcidy s krátkými reziduálními účinky jsou v půdě rychle inaktivovány. Musí zasáhnou listovou plochu. Po aplikaci na list pronikají do celé rostliny a zasahují nadzemní i podzemní orgány. Účinné látky jsou glyfosfáty (Roundup) nebo sulfosat (Touchdown).
 • Selektivní herbicidy jsou systemické přípravky převážně proti dvouděložným plevelům. Selektivní herbicidy způsobují u dvouděložných plevelů deformace listů a stonků s následným odumřením celé rostliny.

 

                   Mechy

 • Mechy díky velmi hustému zápoji vytlačují trávy. Narušují vzhled trávníku a ovlivňují hru. Na greenech vytvářejí nerovnosti, které způsobují změny v pohybu míčku, díky mělkému kořenovému systému je slabá pevnost drnu na drahách golfového hřiště, za vlhka jsou kluzké. Za sucha mohou zasychat a uvolňovat místo pro dvouděložné plevele. Výskyt mechů podporuje stín a vlhko, utužená půda, nedostatek živin (zvláště dusíku), nízké kosení při kterém dochází ke skalpování trávníku a silně kyselá půdní reakce. Celkově jejich výskyt podporuje nedostatečná péče o trávník.
 • Aby se zabránilo nadměrnému rozšiřování mechů je třeba zajistit dostatečnou péči o trávník. Kromě odpovídající výživy je třeba provádět pravidelnou aerifikaci a pískování. Udržováno by mělo být pH 5,5 – 6,5.
 • Při likvidaci mechů nejprve odstranit faktory, které podporují jejich výskyt. Snížit utužení substrátu (aerifikace), provést vertikutaci spojenou s pískováním a upravit výživný režim. V případě silně kyselého pH je vhodné provést vápnění a ustálit pH v rozmezí 5,5 – 6,5. Některé druhy mechů nejsou vázány na kyselé substráty a vápnění nevede k jejich omezení. Při chemické ochraně je možné požít preparáty na bázi chloroxuronu nebo kyseliny octové. Na bázi síranu železnatého je vyráběn přípravek Anti-mech

 

 

Okrasné dřeviny

HNOJENÍ

 • 3x až 5x ročně přihnojit, menší dávky, ale častěji
 • Ideální je hned z jara použít tabletové hnojivo SILVAMIX FORTE, jenž dodá živiny rostlině po celý rok. Během roku dále v intervalech jednoho měsíce, od května do září přihnojujeme. Lze použit jakékoli hnojiva pro okrasné dřeviny, např. HYDROCOMPLEX

 

PREVENCE PROTI PLÍSNI

 • Minimálně 5x ročně preventivní postřik proti plísni všech rostlin od května do září. Je vhodné také jednou ročně provést postřik a zálivku hořkou solí.

Postřiky, např.:           DITHANE DG , MERPAN 80 WG

 

ZÁHONY

 • Jelikož zahradu nelze udělat naprosto bezúdržbovou, je nutné alespoň 3x do roka projít záhony a veškeré náletové plevele vytrhat, ty při použití speciální tkané geotextílie zakoření pouze ve vrstvě mulče (kačírku) a jdou velice snadno vytrhat. Veškeré listnaté keře se mohou z jara sestřihávat kromě javoru, jehličiny se nestříhají. Pouze u borovic lze zaštipovat 2/3 z nových šištic.

 

ZÁVLAHA

 • V letním období, kdy je velmi sucho, je nutné záhony zalévat, rostliny pak nemají povadlé lístky nebo jehlice a mají krásné zbarvení a větší přírůstky.
Kontaktujte zahradnictví

Zahrady Wojcik, vizitkaDagmar Wojciková
Ďáblova kolonie 929, 735 53 Dolní Lutyně

tel.:
+420 552 350 768

e-mail:
zahrady.wojcik@gmail.com