Kontaktujte zahradnictví: +420 552 350 768

Kácení a ořezy stromů, likvidace pařezů frézováním a štěpkování větví
Zahrady Wojcik, Ostrava – Orlová – Bohumín – Karviná

Pravidelné ošetřování stromů je kompromisem mezi jejich přirozeným růstem a potřebami lidí. Vhodným zásahem se prodlužuje životnost stromů, estetický vzhled k okolnímu prostředí a zlepšuje se jejich zdraví.

 

Provádíme

 • kácení a ořezy stromů a keřů
 • riziková kácení lezeckou technikou
 • rizikové kácení a ořezy stromů v těžko dostupných místech pomocí mobilní plošiny ( 13 m nebo 27 m )
 • výkopy a frézování pařezů
 • ořezy okrasných a ovocných dřevin
 • strojní štěpkování větví

 

Kácení a rizikové kácení

 • Klasické kácení je takové, kdy při kácení nejsou žádná rizika poškození majetku nebo není pohyb veřejnosti a dopravy.
 • Ztížené (rizikové) podmínky pro kácení stromů jsou takové, kdy strom rostl v ochranném pásmu nadzemních inženýrských sítí nebo v uličním stromořadí nebo v blízkosti stavby či porostu, které nesmí byt kácením poškozeny. Dále v místech, kde nelze vyloučit veřejnost, provoz dopravy nebo výrobní činnost. Platí také pro kácení vyhnilých stromů.

V ceně není zahrnuta doprava a práce plošiny ( účtováno dle použitého typu plošiny ).

 

Štěpkování větví

 • nejjednodušší způsob likvidace dřevního odpadu s ohledem na životní prostředí je jeho štěpkování.

BUĎME OHLEDUPLNÍ – MYSLETE NA NAŠE ZDRAVÍ A NA BUDOUCNOST NÁS VŠECH!!!

 • Vzhledem k ohledu na životní prostředí je pálení jedním s nejhorších způsobu likvidace odpadu a to díky velkému množství poletavých látek, jež se dostávají do ovzduší, jež dýcháme.

 

Frézování pařezů

 • provádíme kompletní likvidaci pařezů frézováním až do hloubky cca 20 cm

 

 Co je potřeba k nacenění frézování pařezu?

ZOBRAZIT
 • průměry frézovaných pařezů (měří se v nejnižším místě, u země)
 • stav pařezu ( čerstvě seříznuto nebo vyhnilý či ztrouchnivělý )
 • požadovaná hloubka frézování (na trávník stačí 10 cm, na keře 20 cm)
 • stanoviště (svah, kamenitá půda, omezený přístup apod.) Nejlépe zaslat foto.
 • zda je požadován také odvoz vyfrézované hmoty či nikoliv

 

Co je potřeba k nacenění kácení:

ZOBRAZIT
 1. obvod nebo průměr kmene, cca 70 cm od země
 2. druh stromu – listnátý nebo jehličnatý
 3. zda se v okolí nachází elektrické nebo jiné nadzemní vedení, nebo budovy či ploty
 4. adresu k nacenění dopravného
 5. fotodokumentaci
 6. platné povolení k pokácení ( v případě, že nebude dodáno, veškerá rizika vzniklá s pokácením nese objednatel )

 

Nabízíme možnost dojet na místo a osobně konzultovat danou situaci přímo v místě konání. Tato konzultace je pro zájemce zpoplatněna, ale v případě realizace je tato konzultace zákazníkovi od ceny vždy odečtena. Ceny za kácení, konzultace a dopravné v ceníku.

 

 

Kontaktujte zahradnictví

Zahrady Wojcik, vizitkaDagmar Wojciková
Ďáblova kolonie 929, 735 53 Dolní Lutyně

tel.:
+420 552 350 768

e-mail:
zahrady.wojcik@gmail.com